Факториал, Хэсэглэл

Ялгаатай зүйлийн сэлгэмэл

Энэ үзүүлэн нь ялгаатай зүйлүүдийг сэлгэн өөр өөр сэлгэмлүүдийг эмх цэгцтэй гарган авахыг дүрсэлдэг. Та элементийн тоог 2-4 хооронд тохируулж болно.[br]3 элементтэй тохиолдолд, 3-ялгаатай зүйлийн сэлгэмлийн тоо яагаад 3! = 6 байгааг мод диаграммаар харуулав!

Хэсэглэл, сэлгэмлийн утга

Хэсэглэл, сэлгэмлийн харьцуулсан бодлого

A, B олонлог

A, B, C олонлог

Үзэгдлийн магадлал

Гулсагчдыг хөдөлгөн элементийн тоог өөрчилнө.[br]Хариултаа оруулж дуусаад Шалгах товчийг дараарай.

Сэлгэмэлэн сүлжээс, 4 ялгаатай элемент

Гулсагчийг хөдөлгөн сүлжээг үүсгэж, сэлгэмлүүдийг жагсаана уу.
Сэлгэмлийн энэ дүрслэл Билл Миллийн санаа ([url=http://billmill.org/permvis.html]http://billmill.org/permvis.html[/url])-г эндээс үзнэ үү.[br][br]Сүлжээс нь "P" элементийн байрлал бүрийг хөрштэй нь солилцох замаар үүсдэг. "P" нь эгнээний төгсгөлд хүрэхэд, дараах алхамд нөгөө төгсгөлийн элементийг хөрштэй нь байрлалыг солино. Дараа нь "P" элементээ хөрштэй нь сольж явна.[br][br]Энэ арга нь [i]n[/i] ялгаатай элементийн [i]n![/i] сэлгэмэл нэг бүрийг яг [i]n[/i] алхам бүрт үүсдэг гэдгийг хэрхэн батлах вэ? Энэ тухайн тохиолдолд биелж байна.[br][br]Та [i]n[/i] ялгаатай элементийн [i]n![/i] сэлгэмэл нэг бүрийг яг [i]n[/i] алхам бүрээр үүсгэх өөр арга олж чадах уу?[br]Нэг алхамд зөвхөн хоёр элементийг солихоос илүү байж болно. 4 элементийн тохиолдол шиг харагдуулах таны арга (алгоритм)-ын сүлжээс юу вэ?

Сэлгэмэлэн сүлжээс, P(2,2)

Гулсагчийг хөдөлгөн сүлжээг үүсгэж, сэлгэмлүүдийг жагсаана уу.[br]Хэвлэгдсэн сэлгэмэл нь цайвар саарал үсгээр харагдана.
Сэлгэмлийн энэ дүрслэл Билл Миллийн санаа (http://billmill.org/permvis.html)-г эндээс үзнэ үү.[br]Тооцооллыг хийхдээ Давталттай сэлгэмлийн томъёогоор [math]\frac{4!}{2!\cdot2!}[/math] эсвэл Хэсэглэлийн томъёогоор [math]C^2_4\cdot C^2_2[/math] байна.

Сэлгэмэлэн сүлжээс, P(1,3)

Гулсагчийг хөдөлгөн сүлжээг үүсгэж, сэлгэмлүүдийг жагсаана уу.[br]Хэвлэгдсэн сэлгэмэл нь цайвар саарал үсгээр харагдана.
Сэлгэмлийн энэ дүрслэл Билл Миллийн санаа ([url=http://billmill.org/permvis.html]http://billmill.org/permvis.html[/url])-г эндээс үзнэ үү.[br]Тооцооллыг хийхдээ Давталттай сэлгэмлийн томъёогоор [math]\frac{4!}{3!}[/math] эсвэл Хэсэглэлийн томъёогоор [math]C^3_4\cdot C^1_1[/math] байна.

Сэлгэмэлэн сүлжээс, P(2,1,1)

Гулсагчийг хөдөлгөн сүлжээг үүсгэж, сэлгэмлүүдийг жагсаана уу.[br]Хэвлэгдсэн сэлгэмэл нь цайвар саарлаар харагдана.
Сэлгэмлийн энэ дүрслэл Билл Миллийн санаа ([url=http://billmill.org/permvis.html]http://billmill.org/permvis.html[/url])-г эндээс үзнэ үү.[br]Тооцооллыг хийхдээ Давталттай сэлгэмлийн томъёогоор [math]\frac{4!}{2!}[/math] эсвэл Хэсэглэлийн томъёогоор [math]C^2_4\cdot C^1_2\cdot C^1_1[/math] байна.

Магадлалын нийлбэрийн дүрэм

Гулсагчдыг хөдөлгөж ажиглаарай.

Нөхцөлт магадлал

Магадлал ба модны схем