Шинэ Монголын Ууган Дунд Сургууль 976+11+323721
 

3-р ангийн ЗАС

3-baga

3-р ангийн багш нар Ш.Даваажаргал, Ц.Цэрмаа, Г.Чанцалдулам, Ч.Чагцал