Шинэ Монголын Ууган Дунд Сургууль 976+11+323721
 

Түүх, газарзүй