Компьютерын сургалт

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургуулийн захиргаа багш, ажилчдын

Анхааруулга мэдээлэл

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургуулийн захиргаа багш, ажилчдын

Засвар үйлчилгээ

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургуулийн захиргаа багш, ажилчдын

Сонгон хичээл

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургуулийн захиргаа багш, ажилчдын


Холбоо барих

Байршил:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 14250, Сөүлийн гудамж

Утас:

(976) 11 322726